Terugblik op de route

De Atelierroute ligt alweer een tijdje achter ons, een goed moment voor een korte terugblik. Het aantal deelnemers was even imposant als voorgaande jaren, tegen de veertig. Hun is gevraagd een kort enquêteformulier in te vullen om te peilen hoe zij de route hadden ervaren.  Dat hebben zij bijna allen gedaan, wat we erg waarderen.

minder druk, maar veel interesse

De deelnemers hebben opgegeven hoeveel bezoekers zij ongeveer konden verwelkomen, en op grond daarvan is de schatting dat het aantal bezoekers in het totaal misschien iets lager lag dan vorige jaren, maar nog steeds ruim boven de duizend. Het weer nodigde dit keer iets minder  tot een fiets- of autotochtje, dat zal een deel van de verklaring zijn. Daar staat tegenover dat bezoekers gericht hun adressen te leken hebben uitgezocht en voor hun bezoek wat meer tijd uittrokken.

mooi in het kasteel

Er kwamen veel positieve reacties op de overzichtsexpositie in het Kasteel. Niet alleen omdat men het een aantrekkelijke en stijlvolle locatie vond, er waren ook lovende woorden over hoe de expositie was ingericht. In het algemeen meende men dat het werk er goed tot z’n recht kwam.

en verder?

De deelnemers waren grotendeels zeer tevreden over de organisatie. Maar natuurlijk waren er ook wat kritische opmerkingen en suggesties voor een volgende keer, en daar gaan we goed naar kijken. Of die  volgende keer er komt, en zo ja hoe en wanneer, dat beslissen we binnenkort. Je hoort er dan nog meer van.

Foto: Michiel Verbeek [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons