Gedichten van scholieren

Bijzonder aan het project ‘Tegen het vergeten’ is, dat niet alleen volwassenen hun inbreng hebben, maar dat ook de kinderen van Wijchense basisscholen hun bijdrage hebben geleverd. Een poëziewedstrijd onder scholieren met het thema ‘Afscheid’ heeft leuke en ontroerende gedichten opgeleverd over een onderwerp dat doorgaans als zwaar wordt ervaren.

Voordrachten

Bij kinderen is afscheid kennelijk niet altijd het einde van het verhaal. Het is zeker de moeite waard om deze gedichten te gaan beluisteren. De kinderen lezen ze zelf voor en ze zijn te zien op de touchscreentafel tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

img_1086Een selectie uit de gedichten wordt voorgedragen tijdens de opening van de expositie op 20 oktober . Bij de bijeenkomst op 2 november op het kerkhof na de  Allerzielenviering in de Antonius Abt kerk, die om 19 uur begint,  zullen de kinderen ook enkele gedichten voorlezen.

Op de  touchscreentafel van de Bibliotheek Wijchen, Campuslaan 8, zijn de gedichten te bekijken en beluisteren  van 22 oktober tot 20 november gedurende de openingstijden van de bibliotheek.