Voorwaarden deelname Open Atelierroute Wijchen

Algemeen

 1. Opgave voor deelname kan tot 1 juni 2021; je verklaart daarmee dat je akkoord  bent met deze voorwaarden.
 2. Vóór 15 juni ontvang je bericht of de route doorgaat (afhankelijk van het aantal deelnemers en de ontwikkelingen rond covid-19) en je deelname definitief is.

Spelregels

 1. De organisatie communiceert met de kunstenaars via e-mail.
 2. Je bent zelf aanwezig op locatie op de dagen van de Atelierroute tussen 11.00 – 17.00 uur.
 3. Je bent zelf beschikbaar of regelt iemand die op de aangegeven tijden het kunstwerk kan aanleveren voor de overzichtstentoonstelling en weer ophaalt.
 4. Je ontvangt van ons een deelnamebord om aan de straat te zetten en levert dat weer in als het kunstwerk wordt opgehaald.
 5. Het is uitsluitend toegestaan om eigen kunst te verkopen, overige commerciële activiteiten zijn niet toegestaan.
 6. Alle deelnemers zorgen zelf voor publiciteit d.m.v. sociale media en het verspreiden van posters/flyers die door de organisatie worden aangeleverd. Verder zorgt de organisatie voor publiciteit in de kranten,  overige media, websites etc.
 7. Je zorgt zelf voor een geschikte expositieruimte, deze dient vóór 1 juni bekend te zijn.
 8. Deelnemers kunnen ervoor kiezen samen in één expositieruimte hun werk presenteren.
 9. Je kunt op je eigen locatie ook een gastexposant uitnodigen van buiten Wijchen.
 10. Kosten per deelnemer zijn € 40,00. Alle deelnemers, of ze alleen exposeren of samen met anderen, betalen € 40,00 deelnamekosten. In april ontvang je een factuur, na definitieve bevestiging deelname.
 11. Wie zich voor de eerste keer aanmeldt om mee te doen, kan door de organisatie worden benaderd voor een kennismakingsgesprek.
 12. Je stuurt vóór 15 juni een representatieve afbeelding in van je werk die gebruikt mag worden voor promotionele doeleinden ( website, routeboekje, Facebook, pers).
 13. Vóór 15 juni zijn alle gegevens bij de organisatie bekend, daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk (zie opmerking N.B.)
 14. Kunstzinnige/muzikale optredens zijn toegestaan. Vermelding op de website is onder voorwaarden mogelijk. Aanmelden vóór 1 juli.

Belangrijke data en tijden

 • Sluiting inschrijving, met definitieve opgave deelnemer(s) en locatie: 1 juni 2021
 • Deelnemers ontvangen bericht of de route doorgaat (afhankelijk van het aantal deelnemers en de ontwikkelingen rond covid-19):  15 juni.
 • Laatste mogelijkheid tot aanpassen gegevens: 15 juli 2021
 • Inleveren kunstwerk/ophalen deelnamebord woensdagavond 1 september 2021 tussen 19.00- 21.00 uur , in het Kunsthuis.
 • Feestelijke opening van de overzichtstentoonstelling staat gepland voor vrijdagavond 3 september. Nadere gegevens hierover volgen.
 • Ophalen kunstwerk/inleveren deelnamebord maandag 6 september 2021 tussen 9.00 en 10.00 uur.

N.B. . De organisatie behoudt zich het recht voor om als alle aanmeldingen binnen zijn een selectie onder de deelnemers toe te passen, die bindend is. Je ontvangt voor 15 juni bericht.