cursus ‘Kijken naar Kunst’

De data voor de cursussen “Kijken naar Kunst” in de tweede helft van 2022 zijn bekend. De formule is ongewijzigd:  drie bijeenkomsten  -elke maand een-  waarin kunsthistorica Wilma Gosselink ons door een onderwerp  in de kunst(geschiedenis) loodst.  De cursussen worden gegeven in het Noorderlicht aan de Roerdompstraat

Waar kijk je naar?

Op elk van de drie bijeenkomsten wordt in een informele sfeer een  onderwerp uit de beeldende kunst besproken. Dat kan een kunstenaar zijn, of een stroming, maar ook een algemeen thema of een techniek. Vaak is er een verband met een expositie die op dat moment loopt.

Steeds gaat het erom hoe je naar kunst kunt kijken. Dikwijls is het best lastig te weten waar je op kunt letten, en misschien nog wel lastiger om aan anderen over te brengen wat je in een kunstwerk ziet. In deze bijeenkomsten worden aanknopingspunten aangereikt om oog in oog met een kunstwerk meer te ontdekken.

Meer weten om meer te zien

Wilma Gosselink begeleidt de groepen en licht de context van kunstwerken toe. Zij vertelt het een en ander over kunstgeschiedenis en ook het actuele tentoonstellingsaanbod komt aan de orde. Gezamenlijk bezoek aan een tentoonstelling behoort tot de mogelijkheden.

Locatie, kosten, data

Plaats: Noorderlicht, Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen

Kosten:  €50 voor drie bijeenkomsten.

De cursus van drie bijeenkomsten wordt in de eerste maanden van 2022 in totaal 5 keer gegeven, op de volgende data:

  • A: dinsdagavond 19.30 – 21.30 uur:  20 september, 18 oktober, 15 november
  • B: dinsdagavond 19.30 – 21.30 uur:  4 oktober, 1 november, 6 december
  • C: woensdagochtend 10.00 – 12.00 uur: 21 september, 2 november, 30 november
  • D: woensdagochtend 10.00 – 12.00 uur:  28 september, 9 november, 14 december
  • E: woensdagochtend 10.00 – 12.00 uur: 12 oktober, 23 november, 21 december

De cursus is begonnen en de inschrijving is nu gesloten. Data voor nieuwe cursussen (in 2023) melden we tijdig.