bestuurswisseling

Nadat zij deze drieëneenhalf jaar met verve had gehanteerd, heeft Annie Stienstra in november de voorzittershamer van KunstKring Wijchen overgedragen aan Wilma Willems.

Annie heeft zich met een aantal anderen na sluiting van KunstPost Wijchen ingespannen voor een nieuw verband om activiteiten voort te zetten. Dat werd KunstKring Wijchen. Met haar interesse in mensen en haar enthousiasme voor kunst was Annie de ideale voorzitter voor een organisatie die kunst naar de mensen wil brengen, en de mensen naar de kunst. In de ruim drie jaar dat zij voorzitter is geweest heeft zij bergen werk verzet en samen met vrijwilligers en bestuursleden tal van activiteiten georganiseerd.

Gelukkig hoeven wij Annie niet te missen want zij blijft actief voor een aantal projecten van de KunstKring. Wilma Willems is bereid gevonden haar als voorzitter op te volgen. Wilma woont in Balgoy en heeft als interim-manager een brede ervaring die voor de nieuwe plannen van de KunstKring voor de komende jaren zeker van pas zal komen.