nu in het kunsthuis:

Veranderingen door de tijd

Jan van den Berg schildert gebeurtenissen, associatieve beelden opgebouwd aan de hand van ervaringen, belevingen en emoties. Hij brengt de figuratie, vaak menselijke gestalten, tot aan de grens van abstractie zodat beelden ontstaan die een mate van onbepaaldheid vertonen. Gezichten worden niet ingevuld, de personen blijven rudimentair en de kleurharmonieën domineren. Ze vormen het aanknopingspunt voor zowel kunstenaar als toeschouwer om tot eigen interpretatie over te gaan.

Een zeker optimisme doortrekt zijn recente werken die wat betreft kleurstellingen minder somber zijn dan voorheen. De voorstellingen zijn open in die zin, dat het ieder vrij staat om een verhaal te bedenken dat bij de compositie of opstelling van gedaanten zou passen.

Het schilderachtige, deels uitgesproken handschrift wordt in hoge mate door de emotionaliteit van de situatie bepaald, vaak tegelijkertijd expressief en ingetogen. Motief en vormen ontstaan uit de synthese van het schilderen met expressieve bewegingen en de werking van de kleur. De remmende functie van figuratieve vormen wordt doorbroken door een verzelfstandiging van deze elementen.

Zijn diverse oeuvre heeft door de jaren heen een metamorfose ondergaan, van abstract en ingetogen naar levendig en kleurrijk. Zijn vroegere werk kenmerkte zich dikwijls door een sober kleurgebruik en totale afwezigheid van de mens, vastgelegd in sombere maar vaak prachtige sferische beelden.

In zijn huidige werken is de thematiek niet wezenlijk veranderd, gebeurtenissen in de wereld en zijn reactie daarop zijn nog steeds belangrijke inspiratiebronnen. Maar zijn recente reizen naar Azië en in het bijzonder India hebben hem geïnspireerd tot verrassend nieuwe en kleurrijke beelden.

Kunsthuis, Kasteellaan 13, Wijchen (naast Kasteel Wijchen)

Van 6 t/m 28 juli  2024 op alle zaterdagen en zondagen van  12- 17 uur.

Toegang gratis

agenda exposities


  • 6 t/m 28 juli Jan van den Berg, geabstraheerd figuratieve schilderkunst
  • 3 t/m 25 augustus Till Willems, NON-VERBAAL, tekeningen in houtskool, krijt of ijzerdraad
  • 7 t/m 29 september Ruth van de Pol, tekeningen en schilderijen